Uprava

Predsjednik kluba

Sportski direktor

Član Upravnog odbora i doktor kluba

Član Upravnog odbora

Član Upravnog odbora

Sekretar kluba